IKEA Start Hjemme kommunikasjonsplan

I denne artikkelen finner du et eksempel på en kommunikasjonsplan fra IKEA Start Hjemme.

Start Hjemme Kampanjen

Kan vi nå 2020 målet* allerede i dag med enkle klimatiltak hjemme?

9 butikker konkurrerte om å spare mest mulig CO2e på tre uker!

Når: 3 uker november 2016

Antall deltagere: 398 ansatte

 

Som en del av Start Hjemme kampanjen i 2016, inviterte IKEA Norge alle sine ansatte til å bli med på en klimautfordring for å lære om og gjennomføre så mange klimaaktiviteter som mulig i hverdagen.

Utfordringen var en del av å bygge eierskap og kunnskap om bærekraft i forkant av Start Hjemme kampanjen som skulle utfordre IKEA's kunder til å gjøre det samme bare 2 måneder senere i januar 2017.

Så mye som 2/3 av alle de ansatte var deltidsstillinger og var naturlig nok ikke like aktive på den offisielle interne kommunikasjonskanalen til IKEA. Deres tilnærming for å nå ut til så mange som mulig var derfor å også bruke så mange kanaler som mulig.

Kampanjen ble bygget i tett samarbeid med Trigger, og IKEA ønsket en posisjon hvor de hjelper kundene sine å finne bedre måter å leve mer bærekraftig på ved å bygge bevissthet om hva du som enkeltperson kan gjøre for å leve mer bærekraftig i ditt eget hjem.

Kommunikasjonskanaler de brukte:

 • Visualisering på skjerm i kantine (sentralisert av leder for intern kommunikasjon).
 • Flygeblad på bord i kantine.
 • Plakat på “hva skjer denne måneden”, en tavle alle ansatte passerer hver dag på vei til og fra sitt arbeid.
 • Annonsering av utfordringen på butikkens interne radio.
 • IKEA's interne kommunikasjonskanal er Workplace (av Facebook).
 • Ambassadører i hver butikk kommuniserte kampanjen til sine kollegaer og rekrutterte enda flere deltagere.
 • Visualisering på skjerm (kantine og ansattinngang).
 • E-post.
 • SMS.

Kommunikasjonsmateriale:

To uker før utfordringen
 • Flygeblad og plakater ble distribuert 2 uker før utfordringen startet.
 • Et sett med 10 klimaaktiviteter ble visualisert og beskrevet, og roterte på skjermer.
 • Teamlederne ved hver avdeling (bad, kjøkken, retur osv.) i hver butikk introduserte utfordringen til sitt team på e-post.
 • Et innlegg på Workplace på Facebook ("Start Hjemme utfordringen begynner om 2 uker") forklarte konseptet.
Underveis i utfordringen
 • “Vi er i gang - utfordringen har begynt" innlegg på Yammer og e-post ble publisert samme dag som utfordringen startet med link til utfordringssiden på Ducky's hjemmeside for å delta.
 • SMS til alle ansatte med informasjon om at utfordringen har begynt.
 • Innlegg på Yammer med informasjon om de 10 klimaaktivitetene - en påminnelse for alle ansatte om den pågående utfordringen.
 • Dagens kunngjøring på en interne radioen i hver butikk, som inkluderte: lederteam, hvordan butikken rangerte i forhold til de andre butikkene og oppfordringer til deltagerne om å gjennomføre og logge daglige klimaaktiviteter.
 • Ukentlige oppsummeringer av utfordringen med oversetteles av CO2e ble publisert som innlegg på Yammer og på skjermer.
 • Teamledere påminnet sitt lag om utfordringen i ukentlige møter.
 • Butikkledere sendte SMS 2 ganger under utfordringen for å minne ansatte på å delta og logge sine klimaaktiviteter.
 • Snapchat roterte mellom butikkene under tilsyn av miljøansvarlig. Her delte de enkle klimatiltak ansatte gjorde på jobb.
Etter utfordringen
 • Sammendrag av utfordringen ble vist på skjermer og på Yammer med statistikk og CO2-oversettelser (levert av Ducky)
 • Et videoinnlegg av vinnerne ble publisert på Yammer.


 

 

Har du noen spørsmål?

Vi kommer tilbake til deg så fort som mulig. Vi har åpent alle arbeidsdager fra mandag til fredag mellom 8.00-16.00