Hvordan kommunisere en Ducky Challenge til laget ditt

I denne artikkelen vil du finne informasjon om utfordringen som kan kommuniseres til laget ditt.

Det viktigste du kan gjøre som lagleder er å rekruttere deltakere til laget ditt! Siden det er frivillig å delta i utfordringen, er det viktig å skape engasjement. Dette innebærer å kunne forklare hva en utfordring er og hva de trenger å gjøre.

Hvordan fungerer en Ducky Challenge?

Det er en 2-4 ukers lagutfordring, der deltakere konkurrerer om å gjennomføre enkle bærekraftige handlinger og spare mest CO2e. Eksempler på aktiviteter er å sykle til jobb, skru av unødvendig lys, fylle oppvaskmaskinen før du starter den, avhengig av temaet for kampanjen deres. All aktiviteter har en fast daglig besparelse som er beregnet ut fra en gjennomsnittlig innbyggers vaner og livsstil i landet ditt. I utfordringen er utfordres du til å teste aktiviteter som du vanligvis ikke gjør. Hvis du allerede gjennomfører mange av disse aktivitetene til daglig, kan de grupperes og registreres i et klikk.

Hva er hensikten med utfordringen?

Hensikten med utfordringen er å skape bevissthet og engasjement rundt temaet for utfordringen, og gir organisasjonen en mulighet til å kommunisere rundt dette. Utfordringen er utformet for å skape en så lav terskel som mulig, for å få så mange som mulig til å delta. Det betyr at alle konkurrerer på like vilkår.

Hva trenger deltakerne å gjøre?

Lage en konto, registrere daglige aktiviteter fra et predefinert sett av klimavennlige aktiviteter innenfor et tema; f.eks transport, mat eller CO2 og føle seg bra!


 
 

Har du noen spørsmål?

Vi kommer tilbake til deg så fort som mulig. Vi har åpent alle arbeidsdager fra mandag til fredag mellom 8.00-16.00