Hvordan sletter jeg dataene for vår organisasjon?

Under finner du en oversikt og detaljert liste over hva slettingen av en spesifikk Ducky Challenge innebærer.

 

NB! Sletting av data for en spesifikk Ducky Challenge må etterspørres av organisasjonen. Vennligst kontakt oss på support@ducky.eco

 

Hva er fjernet?

 

1) Organisasjonens deltakelse i en Ducky Challenge

 

Ducky Challenge til en bestemt organisasjon vil bli slettet. Som en konsekvens vil ikke organisasjonen vises i noen eksterne widgets eller rapporter, og alle spor etter deres deltakelse i et mesterskap (f.eks . Klimakonkurransen) vil bli fjernet (CO₂e lagret, aktiviteter logget etc).

2) Brukernes deltakelse i en Ducky Challenge

 

Hver deltaker har muligheten til å få en oversikt over alle Ducky Challenges de deltok i, under sin brukerkonto. Hvis Ducky Challenge blir slettet, vil den ikke lenger vises i oversikten deres. 

3) Daglig statistikk i en Ducky Challenge

 

I en Ducky Challenge registreres daglig statistikk på fire  forskjellige måter:

 • For hver enkelt deltaker lagres den totale CO₂e-besparelsen som er logget for dagen i databasen, sammen med aktivitetene som er logget, og poengene som er opptjent.
 • For hvert lag blir den totale CO₂e-verdien som er lagret av hver deltaker på  det laget,
  lagt sammen for hver dag og lagret i databasen, sammen med antall ganger hver aktivitet ble logget, og akkumulerte poeng opptjent. I tillegg lagres akkumulert gjennomsnittlig spart CO₂e og opptjente poeng.
 • For hver seksjon legges den totale CO₂e-verdien som er lagret av hver deltaker innenfor den seksjonen sammen for hver dag og lagres i databasen, sammen med antall ganger hver aktivitet ble logget, og akkumulerte poeng. I tillegg lagres akkumulert gjennomsnittlig spart CO₂e og opptjente poeng.
 • For hele Ducky Challenge  legges den totale CO₂e-verdien som er lagret av alle deltakerne i konkurransen sammen for hver dag og lagres i databasen, sammen med antall ganger hver aktivitet ble logget, og akkumulerte poeng. I tillegg lagres akkumulert gjennomsnittlig spart CO₂e og opptjente poeng.

Sletting av Ducky Challenge for en spesifikk organisasjon fjerner alt det ovennevnte fra databasen.

4) Samlet statistikk for en Ducky Challenge

 

I en Ducky Challenge registreres statistikk for hele konkurransens varighet. Denne statistikken registreres på fire forskjellige måter:

 • For hver enkelt deltaker lagres den totale CO₂e-besparelsen i løpet av konkurransens varighet, i databasen, sammen med aktivitetene som er logget, og poengene som er opptjent.
 • For hvert lag blir den totale CO₂e-verdien som er lagret  av hver deltaker på det laget under konkurransens varighet, lagt sammen og lagret i databasen, sammen med antall ganger hver aktivitet ble logget, og akkumulerte poeng. I tillegg lagres akkumulert gjennomsnittlig spart CO₂e og opptjente poeng.
 • For hver seksjon blir den totale CO₂e-verdien som er lagret av hver deltaker innenfor den seksjonen lagt sammen under konkurransens varighet og lagret i databasen, sammen med antall ganger hver aktivitet ble logget, og akkumulerte poeng. I tillegg lagres akkumulert gjennomsnittlig spart CO₂e og opptjente poeng.
 • For hele Ducky Challenge legges den totale CO₂e-verdien som er lagret av alle deltakerne i konkurransen sammen under konkurransens varighet og lagres i databasen, sammen med antall ganger hver aktivitet ble logget, og akkumulerte poeng. I tillegg lagres akkumulert gjennomsnittlig spart CO₂e og opptjente poeng.

Sletting av en Ducky Challenge for en spesifikk organisasjon fjerner alt det ovennevnte fra databasen.

5) Hendelser i en Ducky Challenge

 

I en Ducky Challenge  blir følgende hendelser registrert og synlige for brukerne på plattformen:

 • Utfordringen har startet (ved utfordringens starttidspunkt)
 • Utfordringen er avsluttet (ved utfordringens sluttidspunkt )
 • Interessante varsler (daglig)
 • [Lagkamerat] har sluttet seg til laget ditt (for hver lagkamerat som blir med på laget til en deltaker)
 • Laget ditt har endret posisjon (når en deltakers lag beveger seg opp eller ned på en toppliste)
 • [Lagkamerat] har logget disse aktivitetene (en daglig oppsummering av hver lagkamerats loggede aktiviteter)
 • [Lagkamerat] har satt seg et mål (når en lagkamerat setter et mål)
 • [Lagkamerat] har nådd målet sitt (når en lagkamerat setter et mål)
 • [Lagkamerat] har fullført en quiz (når en lagkamerat fullfører en quiz)

Sletting av en Ducky Challenge for en bestemt organisasjon fjerner alt det ovennevnte fra databasen. 

6) Deltakelsestall for en Ducky Challenge

 

Både det forventede deltakerantallet gitt av organisasjonen ved lagoppsett, og antall personer som ble med i en Ducky Challenge vil bli fjernet fra databasen.

7) Brukerinteraksjoner i en Ducky Challenge

 

For en Ducky Challenge kan en deltaker sette seg mål, lese nyttige tips, delta i en quiz eller sette vaner for seg selv. Disse er registrert i databasen.

Sletting av en Ducky Challenge vil fjerne alt det ovennevnte fra databasen. 

8) Ducky Challenge konfigurasjonsdetaljer

 

Når du setter opp en Ducky Challenge, oppgis konfigurasjonsdetaljer som beskrivelse, navn, mål, bilde, lagstruktur, start- og sluttdato, premie, og hvilke aktiviteter som vil være tilgjengelige for brukerne. Sletting av en Ducky Challenge fjerner alle konfigurasjonsdetaljer fra databasen. Det ville ikke være spor igjen av denne spesifikke Ducky Challengen databasen.

9) En liste over alle brukere i en Ducky Challenge 

 

Listen over alle brukere som deltok i en spesifikk Ducky Challenge vil bli fjernet fra databasen. Det vil derfor være umulig å finne ut hvilke brukere som deltok i denne Ducky Challengen.

 

Hva er IKKE  fjernet?

 

1) Generell statistikk

 

Ducky samler opp følgende statistikk fra hver Ducky Challenge vi kjører:

 • Totalt antall ganger hver av aktivitetene våre har blitt logget (daglig og totalt)
 • Den totale mengden CO₂e som er lagret (daglig og totalt)
 • Det totale antallet poeng opptjent (daglig og generelt)

Vi bruker disse dataene i rapportering og til forskning og utvikling av produktet vårt. Disse er rene opphopninger og er på ingen måte knyttet til noen spesiell Ducky Challenge. Det er ingen måte å utlede individuelle Ducky Challenge -data fra denne statistikken.

2) Deltakerstatistikk

 

Vi lagrer også følgende statistikk for hver deltaker i databasen (dataene akkumuleres fra hver Ducky Challenge de noen gang har deltatt i):

 • Totalt antall ganger de har logget hver aktivitet
 • Den totale mengden CO₂e de har lagret
 • Totalt antall poeng de har tjent

Dette er for at deltakerne skal vite hvor stor innvirkning de har hatt gjennom sin historie med å bruke produktet vårt. En deltaker kan delta i flere Ducky Challenges, så vi gir dem en måte å se denne statistikken om seg selv på. Det er ingen måte å utlede individuelle Ducky Challenge -data fra denne statistikken. Til syvende og sist betyr dette også at deltakernes brukerkontoer ikke blir slettet. Hver deltaker har imidlertid muligheten til å slette sin egen konto fra sine kontoinnstillinger.  

 


 

Har du noen spørsmål?

Vi kommer tilbake til deg så fort som mulig. Vi har åpent alle arbeidsdager fra mandag til fredag mellom 8.00-16.00