Datapartner - Ofte stilte spørsmål

Se ofte stilte spørsmål og svar om integrasjon av statistisk fotavtrykks-data fra partnere med Folkets Fotavtrykk

For en generell intro til terminologi som brukes av Ducky, se ordliste, spørsmål og svar om fotavtrykk.

Hva er en datapartner?

En datapartner bidrar med statistisk data om fotavtrykk til Ducky, fra kilder som energiprodusenter, dagligvareforretninger og banker. Å være en datapartner er en langsiktig forpliktelse som kan gi store fordeler. Gå videre til denne guiden for å komme i gang som datapartner med Folkets Fotavtrykk.

Hva er noen eksempler på datapartnere?

Her er noen eksempler på partnere og hvilken verdi de ser av å bidra med fotavtrykks-data til Folkets Fotavtrykk:
  • Noen ønsker å utvikle grønne forretningsmuligheter men vet ikke hvor de skal starte. Prosessen med å sette opp et partnerskap gransker effektivt kvaliteten og nytteverdien av partnerens datasett og avdekker bruksområder
  • Noen er Ducky Data API-kunder og ser at bidraget deres vil hjelpt med å forbedre nøyaktigheten og verdien av API-endepunktene de bruker
  • Noen søker å donere statistiske data i en region der de har en sterk tilstedeværelse, for å hjelpe lokale myndigheter med sine klimaplaner og fremme offentlig-privat samarbeid

Hvorfor søker Ducky datapartnere?

Eksterne data forbedrer Duckys fotavtrykksberegninger og gir oss mer innsikt i hva som driver variasjoner i et lands fotavtrykk per region. Dette forbedrer deretter våre estimater av fotavtrykket per husholdning, som er grunnlaget for kartet Folkets Fotavtrykk, APIene levert av Ducky Data og klimaaktivitetene i Ducky Championship.

Hva er et eksempel på verdifull data?

Den mest verdifulle typen data viser hvordan folk oppfører seg over tid, for eksempel aggregerte transaksjoner fra bankkunder. Når denne typen data blir gjort tilgjengelig for Ducky, vil frekvensen av oppdateringer øke og beregningene av fotavtrykk for hver kategori (i dette tilfellet spesielt for varer og tjenester) bli mye mer nøyaktige og informative. Dette gir kommunene innsikt i hvor bærekraftige innkjøp kan oppmuntres og hva som er den faktiske effekten av lokale initiativer. Dette bidrar også med et forbedret underlag for beregning og sammenligning av brukernes fotavtrykk gjennom Ducky Data API.

Hvor detaljerte må datasettet være?

Det beste for Ducky, i eksemplet med banktransaksjoner, er å få total beløp brukt på hver kategor aggregert til et nabolag (grunnkrets)-nivå. Dette betyr typisk noen dusin eller hundretalls mennesker. Individuell data lagres ikke av Ducky, men det hjelper å vite hvor mange individer som var inkludert i aggregeringen.

Hvordan behandles dataene mine sikkert?

Alle partnerdata håndteres sikkert i Tietoevry data lakes, og når kun Ducky i aggregert form. Vi har interne dokumenter som viser en data pipeline for ulike saker og sektorer. Vi må få et utvalg av dataene dine før vi kan beskrive nøyaktig hvordan dine data kan integreres.

For en generell oversikt over datastrømmer til og fra våre partnere, se artikkelen om Duckys systemarkitektur.