1. Støttesenter
  2. Ducky ESG Reporting

Oversikt over endepunkter for å rapportere klimagassutslipp

Beregn scope 1-3 klimagassutslipp i henhold til GHG-protokollen, direkte fra opplysninger i dine IT-systemer

Mange bedrifter må nå rapportere sine klimagassutslipp for å overholde EUs regelverk. Det er mange relevante rapporteringsordninger og Ducky har valgt å følge den ledende GHG Protocol-standarden. Her blir klimagassutslipp fra en organisasjon delt i tre: scope 1 (direkte utslipp), Scope 2 (indirekte utslipp for energi og oppvarming) og Scope 3 (verdikjedeutslipp).

Våre API-endepunkter for utslippsrapportering sikrer samsvar med GHG-protokollen. Følgende brukerstøtteartikler beskriver hvordan du kan bruke Duckys verktøy for å rapportere gjennom dine IT-systemer: