1. Støttesenter
 2. Personvernerklæring

Les vår personvernserklæring her

Ducky leverer smarte og enkle verktøy til bedrifter, skoler og offentlig sektor som engasjerer, kommuniserer og måler bærekraft.

Behandlingsansvarlig for dine personopplysninger er Ducky AS, org.nr. 914 177 928, tilbyder av tjenestene. Denne personvernerklæringen kan referere til “deg”, og med “deg” mener vi besøkende av våre nettsider, bruker av en eller flere av våre tjenester og/eller bruker via våre kunder.

Vi oppdaterer denne personvernerklæringen med jevne mellomrom, og publiserer alle endringer her. 

Kontakt vårt personvernombud på e-post gdpr@ducky.eco.

Inquiries to our Data Protection Officer must relate to Ducky’s processing of personal information, and mainly related to personal information about you. Examples of this may be questions about your rights.

NB: henvendelser på japansk sendt gjennom våre supportskjemaer, eller direkte til supportjapan@ducky.eco, vil bli videresendt til Mizuho Research & Technologies, Ltd. for behandling. 

La oss starte fra begynnelsen

Personlig informasjon er all informasjon du frivillig gir fra deg til oss og som kan identifisere deg som person, inkludert kontaktinformasjon, slik som navn, e-post adresse, navn på virksomhet og annen informasjon om deg selv. Informasjon om dine bærekraftige vaner, skrevet inn av deg i klimakalkulatoren, spørreundersøkelser, loggført i utfordringer eller i web-moduler, lagres separat fra informasjon som identifiserer deg personlig.

Ducky er inndelt i forskjellige domener:ducky.ecochallenge.ducky.ecofootprint.ducky.eco Når du blar, klikker og/eller navigerer deg rundt på våre nettsider inkludert våre underdomener samler vi inn informasjon om bruken din. Dette kan inkludere informasjon om din PC og ditt besøk på nettsidene, geografisk lokasjon, hvilken nettleser du bruker, hvordan du fant oss, lengden på ditt besøk og hvilke sider du så på.

Vi bruker Matomo til å analysere ditt besøk på våre nettsider fordi vi ønsker at du skal ha den beste opplevelsen når du besøker oss. Vi bruker også Matomo til å spore din atferd og interaksjon med Duckys utfordring (https://app.ducky.eco/) så vi kan forbedre brukeropplevelsen din.

Et eksempel: I Matomo har vi anonymisert din IP-adresse.

Hvordan får vi personlig informasjon om deg?

Du gir oss personlig informasjon når du besøker våre nettsider, oppretter en brukerprofil og/eller bruker våre tjenester (klimakalkulator, spørreundersøkelser og klimautfordringer osv.).

Et eksempel: som ny bruker spør vi deg om personlig informasjon som ditt navn og din e-postadresse for å opprette en profil.

Hva er formålet for å samle inn personlig informasjon?

Det er to grunner til at du velger å bruke Ducky. Den ene er at du har funnet oss gjennom sosiale medier, en søkemotor (mest sannsynlig Google), en link på en hjemmeside, fått en anbefaling fra en venn eller en kollega og/eller lignende. Den andre er at du har blitt invitert til å delta i en kampanje gjennom en organisasjon sil som jobb, skole eller din kommune.

Vårt formål for å samle inn personlig informasjon er derfor:

 • For å administrere ditt personlige klimafotavtrykk på et månedlig eller årlig basis med klimakalkulatoren.
 • Å delta i en kampanje gjennom din organisasjon (f.eks. din bedrift, skole eller kommune) for å kartlegge ditt klimafotavtrykk, motivere til vaneendringer og for at organisasjonen skal kunne iverksette bærekraftstiltak.

Når samler vi inn personlig informasjon om deg?

 • Opprettelse av profil. For å opprette en profil er det nødvendig å gi oss informasjon som ditt navn, din e-postadresse. Ducky tilbyr flere metoder for å registrere konto.
 • Alternative innloggingsløsninger. Når du oppretter en profil med alternative innloggingsløsninger (for eksempel Facebook eller Google) vil du se et pop-up vindu hvor du kan huke av informasjonen som du ønsker å overføre fra gitt tjeneste til Ducky. Dobbeltsjekk at du er enig i informasjonen som overføres, og gjør de endringene du er komfortabel med!
 • Deltakelse i kampanje. Du kan delta i en eller flere tidsbegrensede kampanjer gjennom din organisasjon. hver kampanje kan inneholde ett eller flere av Ducky’s produkter (eks. utfordringer og spørreundersøkelser). Din organisasjon kan invitere deg direkte med en lenke. Du kan finne kampanjen i en liste når du registrerer konto eller velge den senere fra din profilside.

Et eksempel: Informasjon som har blitt registrert under en kampanje gjøres tilgjengelig for organisasjonen som eier kampanjen. Din informasjon vil kun kobles til din identitet med formål om å definere en eller flere vinnere av utfordringen.

 • Deltakelse i spørreundersøkelse. Svarene dine vil bli lagret og tilgjengeliggjort for organisasjonen som lagde den. Organisasjonen kan ikke koble dine svar med identiteten din, med mindre du eksplisitt ønsker dette.
 • Deltakelse i klimautfordring. Når du deltar i en klimautfordring samler vi inn informasjon om innspart CO2 og loggførte klimaaktiviteter.
 • Web-moduler. Ducky tilbyr moduler for integrasjon på organisasjoners nettsider. Disse kan brukes for eksempel for å visualisere resultatene fra en kampanje i sanntid, følge med på lag i en utfordring eller for å la brukere eksperimentere med klimakalkulatoren uten å måtte logge inn på Ducky. Modulene viser aldri personlige opplysninger, bare samlede data fra en kampanje.
 • Beregne ditt personlige fotavtrykk. I klimakalkulatoren samler vi inn svarene dine og om du har eller ikke har fullført klimakalkulatoren i sin helhet. Denne informasjonen er ikke tilgjengelig for organisasjonene du er medlem i.

Hva gjør vi med informasjonen du gir oss?

Vi selger ingen informasjon til en tredjepart. Vi bruker din personlige informasjon til å produsere aggregert innsikt og statistikk som ikke identifiserer deg eller noen du kjenner som person. Disse innsiktene brukes offentlig av Ducky og organisasjonen som gjennomfører kampanjen. Eksempelvis i rapporter, presentasjoner, suksesshistorier, på nettsider, i sosiale medier og i blogginnlegg.

Eksempler kan være totalt innspart CO2 i klimautfordringen, navn på klimautfordring, antall klimaaktiviteter loggført, mest populære klimaaktiviteter og gjennomsnittlig innspart CO2 per person.

I tillegg kan vi bruke personlig informasjon til å:

 • Forbedre nettleseropplevelsen ved å personliggjøre våre nettsider samt forbedre våre tjenester.
 • Kommunisere og sende deg informasjon eller innhold som vi tror vil motivere deg til å leve mer bærekraftig via e-post eller andre kanaler – i samsvar med innstillingene for dine kommunikasjonspreferanser.
 • Respondere på henvendelser om brukerstøtte.

NB: henvendelser på japansk sendt gjennom våre supportskjemaer, eller direkte til supportjapan@ducky.eco, vil bli videresendt til Mizuho Research & Technologies, Ltd. for behandling. 

 • Be deg svare på brukerundersøkelse for å få tilbakemelding på din brukeropplevelse og å kunne forbedre våre verktøy.
 • Identifiser vinner(e) av utfordringen.

Oppbevaring av personlig informasjon

Når du oppretter en profil på Ducky, anser vi forholdet som pågående og oppbevarer informasjonen om deg frem til du velger å slette din profil. Velger du å slette din profil blir din personlige informasjon (navn, e-post og lignende) slettet, og aktiviteter, som klimaaktiviteter loggført og svar avgitt i spørreundersøkelse, anonymisert. På denne måten kan vi legge til dine individuelle bidrag til den totale statistikken – uten å spore det tilbake til deg.

Hvis du har opprettet en profil på Ducky i forbindelse med en kampanje i din organisasjone, anser vi også forholdet som pågående og oppbevarer informasjon om deg frem til du velger å slette din profil. Formålet med å oppbevare informasjonen er å gjøre det mulig å sammenligne din informasjon med resultater i fremtidige kampanjer i din organisasjon som du eventuelt velger å delta i. Du kan uansett velge å slette din profil slik at din personlige informasjon blir slettet og aktiviteter blir anonymisert.

Dersom du har opprettet en profil på Ducky i forbindelse med en kampanje i din organisasjon, og du skal forlate organisasjonen (for eksempel ved avslutning av arbeidsforholdet), vil kontoen din bli omgjort til en personlig konto, og vi anonymiserer all informasjon lagret om deg i forbindelse med kampanjen.

E-post

Oppretter du en profil på Ducky, abonnerer på en av våre e-post lister og/eller bruker en av våre tjenester kan du motta e-post fra oss.

Dersom du allerede er del av en organisasjon, kan du motta invitasjoner til dens kampanjer i Ducky.

Etter å ha blitt med på en kampanje vil du motta e-poster relatert til kampanjen (for eksempel invitasjoner til en spørreundersøkelse eller utfordring)

I hver e-post du mottar fra oss kan du velge å melde deg av e-postlisten på bunnen av hver e-post. Du kan også endre innstillinger for kommunikasjon under din profil. Hvis du forlater en kampanje eller organisasjon stopper e-postutsendingen automatisk.

Når du bruker Ducky på dine mobile enheter

Vi sender deg notifikasjoner i forbindelse med våre tjenestene for å holde deg engasjert og motivert. Ønsker du ikke å motta notifikasjoner kan du slå av dette på enhetsnivå.

Hva med barn under 15 år?

Våre nettsider er ikke ment for eller målrettet mot barn under 15 år, og vi samler ikke bevisst eller forsettlig inn personlige informasjon om barn. Barn under 15 år kan bruke Ducky’s tjenester, men bare sammen med eller under tilsyn av sine foreldre eller formynder.

Kundeomtalelser og sitater

Vi publiserer kundeomtalelser og sitater på våre nettsider, som kan inneholde personlig informasjon. Vi samler inn samtykke fra våre kunder før vi publiserer navn og omtalelse.

Sikkerhet av din personlige informasjon

Vi sikrer personlig informasjon du gir oss på dataservere i et kontrollert, sikkert område, beskyttet fra urettmessig tilgang, bruk og/eller avsløring. All personlig informasjon er beskyttet ved bruk av tilstrekkelig fysisk, teknisk og organisatoriske tiltak.

Sosiale media funksjoner

Våre nettsider har sosiale medier-funksjoner. Disse funksjonene kan samle inn informasjon som din IP-adresse, hvilke sider du besøker hos Ducky og kan sette en informasjonskapsel (cookie) for å aktivere funksjonen på riktig måte. Sosiale media funksjoner er ivaretatt av en tredjepart, og denne personvernerklæringen gjelder derfor ikke for disse funksjonene.

Link til eksterne nettsider

Våre nettsider inneholder linker til andre nettsider. Disse sidene har egne personvernerklæringer og vi anbefaler deg at du leser disse nøye slik du også har gjort vår.

Samtykke

Det er frivillig å gi personlig informasjon til våre tjenester som å opprette en profil, beregne ditt personlige fotavtrykk, delta i en kampanje og motta e-post.

Første gang du besøker våre nettsider blir du spurt om å enten akseptere eller avslå informasjonskapsler (cookies) i et banner på toppen av nettsiden.

For å kunne opprette en profil på Ducky og bruke våre tjenester må du akseptere denne personvernerklæringen.

Brukerprofilinnstillinger

Når du er logget inn på din Ducky-profil kan du gjøre endringer på medlemskap i organisasjon, seksjon og gruppe i organisasjonen, deltakelse i kampanje, kommunikasjonspreferanser, profilbilde, beskrivelse og slette din profil.

Din Ducky profil er forhåndsinnstilt til å være offentlig for ditt team under klimautfordringen. Dette betyr at ditt profilbilde, beskrivelse, nylig loggførte klimaaktiviteter og prestasjoner på topplisten er synlig for andre deltagere på ditt lag.

Sletting

Som Ducky bruker har du rett til å slette din profil til enhver tid og med det ha all personlig informasjon om deg selv slettet. Din bruker slettes umiddelbart og vi kan ikke hente opp igjen personlig informasjon om deg.

På grunn av sikkerhetskopier, kan det ta opptil 180 dager for dataen til å være fullstendig slettet fra Google Cloud Platform. Ønsker du å opprette en ny profil på Ducky vil du få en ny bruker-ID koblet til profilen din. Vi kan ikke hente opp igjen informasjon om deg, eller linke en gammel profil til en ny profil.

Databehandlere

Vi engasjerer underleverandører for å utføre tjenester på våre vegne og/eller for å assistere leveringen av tjenestene til deg. Disse er:

 • InnoCraft Inc.
 • Google LCC (Google Analytics, Google Tag Manager, Google Search Console Tools og Google Adwords, for mer informasjon om Google’s personvernserklæring, besøk deres side Google Personvern og vilkår.)
 • Mailjet Inc.
 • Heroku Inc.
 • Hubspot
 • Matomo

Tilgjengeliggjøring av personlig informasjon

Vi kan tilby kampanjer hvor vinnere blir kåret. For at våre kunder (din bedrift, skole eller kommune) skal kunne annonsere vinnere, både på lag-, og individuelt nivå, kan vi dele ditt navn og/eller kontaktinformasjon med en prosjektleder for at de skal kontakte deg.

Deltar du i en Ducky Challenge på en konferanse eller at arrangement, vil ditt navn kunne bli offentliggjort i forbindelse med kåring av vinnere i konkurransen og premiering. 

Medarbeiderforpliktelse til konfidensialitet

Alle Ducky medarbeidere og frivillige må underskrive og følge konfidensialitetsavtalen. Kun medarbeidere som har behov for innsyn til din personlige informasjon for å gjøre jobben sin får innvilget tilgang og sørger for et høyt beskyttelsesnivå. Generelle retningslinjer er:

 • Alle medarbeidere og frivillige må underskrive og følge konfidensialitetsavtalen.
 • Kun autoriserte medarbeidere får tilgang til personlige informasjon.
 • Alle medarbeidere praktiserer en kultur for personvernsbeskyttelse.

Hvordan utøve dine rettigheter?

Du har rett til å be om tilgang på din personlige informasjon, retting av personlig informasjon, oppdatere personlig informasjon, slette utdatert eller uriktig personlig informasjon vi har lagret om deg. Mange endringer kan du selv gjøre under innstillinger i din profil, men du kan også kontakte vårt personvernombud for å utøve dine rettigheter.

For å utøve dine rettigheter, kontakt vårt personvernombud på e-post gdpr@ducky.eco. Du vil få svar innen 30 dager. Urimelige eller forespørsler som ikke er lovpålagt kan bli avvist.

NB: henvendelser på japansk sendt gjennom våre supportskjemaer, eller direkte til supportjapan@ducky.eco, vil bli videresendt til Mizuho Research & Technologies, Ltd. for behandling. 

Kontakte Ducky

Du kan kontakte Ducky på support@ducky.eco eller ved å sende post til:

Ducky AS,
Kjøpmannsgata 51,
7011 Trondheim,
Norway

E-post kommunikasjon er ikke alltid helt sikkert, og vi ber deg derfor om å ikke sende oss sensitiv informasjon om deg selv (rasemessig eller etnisk opprinnelse, politiske meninger, medlemskap i politisk parti, religiøs tro og overbevisning, filosofisk tro, seksuelle preferanser eller kriminelt rulleblad).

NB: henvendelser på japansk sendt gjennom våre supportskjemaer, eller direkte til supportjapan@ducky.eco, vil bli videresendt til Mizuho Research & Technologies, Ltd. for behandling.