Spesifikasjon for private datasett

Spesifikasjon for datasett fra privat sektor, til bruk i Ducky Footprints, med eksempel på minstekrav og ideelle datasett per sektor

Artikkel under oversetting. Les den på engelsk!