1. Støttesenter
  2. Artikler og våre standpunkt

Hva er Duckys holdning til nasjonale klimatiltak?

Nasjonale klimatiltak har blitt utviklet for å nå våre direkte utslippsmål. Denne metodikken kan faktisk virke mot sin hensikt. Hva kan man gjøre i stedet?

Artikkel under oversetting. Inntil videre kan du lese den på engelsk!