1. Støttesenter
  2. Hva er klimafotavtrykk og hvordan beregnes det?

Hva er klimafotavtrykk og hvordan beregnes det?

Lær mer om klimafotavtrykk, forstå hvordan Duckys klimakalkulator fungerer og hvordan den brukes i alle våre produkter.