FAQ om Klimasjekken (Spørreundersøkelse)

I denne artikkelen vil vi presentere ofte stilte spørsmål om Klimasjekken.

Q: Hva er formålet med klimasjekken?

Spørreundersøkelsen er en rekke personlige spørsmål, for å måle endring i adferd i organisasjonen. Spørreundersøkelsen er ofte første steg i en Ducky Challenge, for å etablere en grunnlinje innenfor et spesifikt tema (som transport eller mat). Svarene blir anonymisert og gjort tilgjengelig for organisasjonen. Du kan også bli invitert til å ta spørreundersøkelsen en andre eller tredje gang for å måle forskjellen mellom starten og slutten av Ducky Challenge.

Q: Hvordan fungerer det?

  • Etter å ha registrert deg på www.ducky.eco får du presentert en rekke raske spørsmål i et webskjema
  • Organisasjonen har satt opp spørreskjemaet med predefinerte spørsmål innenfor temaet til en Ducky Challenge. Flervalg, avmerkingsbokser og fritekstfelt er tilgjengelig.
  • Spørsmålene omhandler personlig klimafotavtrykk, holdninger, kunnskapsnivå og adferd, før organisasjonen går i gang med tiltak.
  • Når du har sendt inn dine svar, får du presentert et personlig klimafotavtrykk og tips innenfor temaet.


 

Har du noen spørsmål?

Vi kommer tilbake til deg så fort som mulig. Vi har åpent alle arbeidsdager fra mandag til fredag mellom 8.00-16.00