Introduksjon til metodikk for klimaberegninger i Ducky API

Se hvordan klimafotavtrykk beregnes av Ducky API, hvilken forskning og hvilke metoder som ligger bak.

Vi er i gang med å skrive denne! I mellomtiden kan du sjekke den engelske artikkelen.