Introduksjon til kalkulator-metodikk for Ducky Insights API

Se hvordan klimafotavtrykk beregnes av Ducky Insights API, hvilken forskning og hvilke metoder som ligger bak.

Vi er i gang med å skrive denne! I mellomtiden kan du sjekke den engelske artikkelen.